Lezingen & workshops door Thea Peeters

Thea Peeters

Lezing

“innerlijke werkelijkheid, contextueel begrepen”

Ouders zetten alles op alles om hun kinderen kansen op een beter leven te geven, beter dan ze zelf gehad hebben. Ze willen hun kinderen behoeden voor de pijn en het gemis, zoals ze zelf ervaren hebben.

Alle kinderen, jong of oud, gezond of ziek, beperkt of bevoorrecht, willen hun ouders gelukkig maken.

Maar hoe moeten we dan de teleurstelling van ouders in hun kinderen begrijpen of de soms explosieve boosheid van kinderen op hun ouders?

De interactieve lezing, “innerlijke werkelijkheid, contextueel begrepen” zal een inkijk geven in de contextuele benadering waarin betekenis wordt gegeven aan bijvoorbeeld: (onderdrukte) boosheid, angsten, extreme controlebehoefte, “pleasen”, overnemen van verantwoordelijkheid, passiviteit, eisend / claimend gedrag en uitputtingsklachten.

  • Duur: 2,5 uur
  • Plaats: op locatie
  • Kosten: € 250,-excl. reiskosten