Therapieën - Gezinstherapie

Thea Peeters, gezinstherapie

Gezinstherapie

Soms loopt een gezin(systeem) vast. Dit kan gebeuren wanneer over een langere periode een zwaar beroep wordt gedaan op één of meerdere gezinsleden waardoor de draagkracht vermindert. Om het gezin toch overeind te houden zullen ouders en/of kinderen gaan reageren vanuit overlevingsmechanismen. De gezinsleden worden uitgenodigd hun verhaal te doen. Het gebruik van duplo-poppetjes werkt als "een visuele taal" die voor jong en oud verstaanbaar is. De rode draad waarlangs ieders verhaal tot ontwikkeling komt, is het zoeken naar de betekenis van gedrag, in het licht van het geven van zorg voor het behoud van het gezin.